วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน รุ่นTBG 120Aรุ่น TBG 120A

-เครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ ขนาด Generator 100kW(125 kVA) จ่ายโหลดกระแส(A) สูงสุด ที่ 1เฟส 454A และ 3เฟส 151A
-เหมาะกับโรงเรือน 6-7 โรง (หมู 700 ตัว/โรง)
-อัตราสิ้นเปลืองไบโอแก๊ส 23-25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
-เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน
-มีตู้ควบคุม Start/Stop และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (ATX)

-อุปกรณ์ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
-รับประกันอะหลั่ยและบริการหลังการขาย
2,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี
-สั่งผลิตเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สตามความต้องการของลูกค้า สามารถระบุแหล่งพลังที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ เช่น แก๊สขี้หมู(ไบโอแก๊ส) แก๊สLPG และ ดีเซล
-เป็นแหลงไฟฟ้าสำรองสำหรับ โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ธนาคาร อาคาร โรงพยาบาล และที่อื่นๆ

หมายเหตุ

-เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ควรเดินเครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ 16 ชั่วโมง/วัน
-ทางทีมงาน TBG Power รับปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขนาดเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สที่เหมาะสมต่อขนาดฟาร์ม และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามราคา คลิกที่นี้ 

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน รุ่นTBG 70Aรุ่น TBG 70A

-เครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ ขนาด Generator 60kW(75 kVA) จ่ายโหลดกระแส(A) สูงสุด ที่ 1เฟส 272A และ 3เฟส 90A
-เหมาะกับโรงเรือน 4-5 โรง (700 ตัว/โรง)
-อัตราสิ้นเปลืองไบโอแก๊ส 17-20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
-เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน
-มีตู้ควบคุม Start/Stop และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (ATX)

-อุปกรณ์ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
-รับประกันอะหลั่ยและบริการหลังการขาย
2,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี
-สั่งผลิตเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สตามความต้องการของลูกค้า สามารถระบุแหล่งพลังที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ เช่น แก๊สขี้หมู(ไบโอแก๊ส) แก๊สLPG และ ดีเซล
-เป็นแหลงไฟฟ้าสำรองสำหรับ โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ธนาคาร อาคาร โรงพยาบาล และที่อื่นๆ

หมายเหตุ

-เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ควรเดินเครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ16 ชั่วโมง/วัน
-ทางทีมงาน TBG Power รับปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขนาดเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สที่เหมาะสมต่อขนาดฟาร์ม และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามราคา คลิกที่นี้

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน รุ่นTBG 50A
รุ่น TBG 50A

-เครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ ขนาด Generator 40kW(50 kVA) จ่ายโหลดกระแส(A) สูงสุด ที่ 1เฟส 181A และ 3เฟส 60A
-เหมาะกับโรงเรือน 2-3 โรง ( 700 ตัว/โรง)
-อัตราสิ้นเปลืองไบโอแก๊ส 12-15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
-เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน
-มีตู้ควบคุม Start/Stop และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (ATX)

-อุปกรณ์ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
-รับประกันอะหลั่ยและบริการหลังการขาย
2,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี

-สั่งผลิตเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สตามความต้องการของลูกค้า สามารถระบุแหล่งพลังที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ เช่น แก๊สขี้หมู(ไบโอแก๊ส) แก๊สLPG  และ ดีเซล
-เป็นแหลงไฟฟ้าสำรองสำหรับ โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ธนาคาร อาคาร โรงพยาบาล และที่อื่นๆ

หมายเหตุ

-เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ควรเดินเครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ16 ชั่วโมง/วัน
-ทางทีมงาน TBG Power รับปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขนาดเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สที่เหมาะสมต่อขนาดฟาร์ม และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามราคา คลิกที่นี้

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน รุ่นTBG 40Aรุ่น TBG 40A

-เครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ ขนาด Generator 30kW(40 kVA) จ่ายโหลดกระแส(A) สูงสุด ที่ 1เฟส 149A และ 3เฟส 48A
-เหมาะกับโรงเรือน 1-2 โรง (หมู 700 ตัว/โรง)
-อัตราสิ้นเปลืองไบโอแก๊ส 6-8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
-เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน
-มีตู้ควบคุม Start/Stop และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (ATX)

-อุปกรณ์ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
-รับประกันอะหลั่ยและบริการหลังการขาย
2,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี

-สั่งผลิตเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สตามความต้องการของลูกค้า สามารถระบุแหล่งพลังที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ เช่น แก๊สขี้หมู(ไบโอแก๊ส) แก๊สLPG และน้ำมันเบนซิน
-เป็นแหลงไฟฟ้าสำรองสำหรับ โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ธนาคาร อาคาร โรงพยาบาล และที่อื่นๆ

หมายเหตุ

-เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ควรเดินเครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ 16 ชั่วโมง/วัน
-ทางทีมงาน TBG Power รับปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขนาดเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สที่เหมาะสมต่อขนาดฟาร์ม และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามราคา คลิกที่นี้

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน รุ่นTBG 30A
รุ่น TBG 30A

-เครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ ขนาด Generator 24kW(30 kVA) จ่ายโหลดกระแส(A) สูงสุด ที่ 1เฟส 109A และ 3เฟส 36A
-เหมาะกับโรงเรือน 1 โรง (หมู 700 ตัว/โรง)
-อัตราสิ้นเปลืองไบโอแก๊ส 4-6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
-เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน
-มีตู้ควบคุม Start/Stop และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (ATX)

-อุปกรณ์ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
-รับประกันอะหลั่ยและบริการหลังการขาย
2,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี

-สั่งผลิตเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สตามความต้องการของลูกค้า สามารถระบุแหล่งพลังที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ เช่น แก๊สขี้หมู(ไบโอแก๊ส) แก๊สLPG และน้ำมันเบนซิน
-เป็นแหลงไฟฟ้าสำรองสำหรับ โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ธนาคาร อาคาร โรงพยาบาล และที่อื่นๆ

หมายเหตุ

-เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ควรเดินเครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ 16 ชั่วโมง/วัน
-ทางทีมงาน TBG Power รับปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขนาดเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สที่เหมาะสมต่อขนาดฟาร์ม และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามราคา คลิกที่นี้

ติดต่อ สอบถาม

TBG Power


อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี


โทร. 089-087-0991


อีเมลล์   ThaiBiogasGen@hotmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน : ขบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ


น้ำมูลสัตว์ ถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้ก๊าซออกซิเจน(Anaerobic Digestion) ในบ่อหมักแบบบิด
ขบวนการย่อยสลายจนได้ก๊าซชีวภาพมี 3 ขั้นตอน

1) การย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ (Hydrolysis)

น้ำมูลสัตว์ประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรท และไขมัน จะถูก ย่อยสลายโดยเอนไซม์ที่ปล่อยออกมาจากแบคทีเรียพวก Hydrolytic Organisms ทําให้สารอินทรีย์แตกตัวมีขนาดโมเลกุลเล็กลง

2)การผลิตกรดอินทรีย์ (Acidogenesis)

สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กลง จะถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียพวกสร้างกรด (Acid Former) เป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย(Volatile acid) และสารอื่น ๆ กรดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ กรดอะซีติค (Acetic acid) และกรดโพรพิโอนิค (Propionic acid)

3)การผลิตก๊าซมีเธน (Methanogenesis)

กรดอินทรีย์ระเหยง่าย(Volatile acid) จะถูกย่อยสลายต่อไปจนได้ ก๊าซ มีเธน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่ ยังเกิดมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และไอน้ำ ซึ่งรวมกันเรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ(Bio Gas)”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เครื่องปั่นไฟพลังงานทดแทน : ก๊าซชีวภาพกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


ส่วนประกอบก๊าซในบ่อก๊าซชีวภาพ

ไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากขบวนการย่อยสลายมูลสัตว์ หรือสารอินทรีย์ต่างๆ โดยเชื้อจุลินทรีย์ในสภาพไม่มีอากาศ ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจน (N2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

แต่ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน(CH4-ติดไฟ)ประมาณซัก 60% แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 40%

ขนาดเครื่องยนต์กับก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพที่ 1 ปริมาตร จะประกอบด้วยแก๊สมีเทน(CH4) 60% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) 40% เมื่อก๊าซชีวภาพเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ จะทำให้กำลังเครื่องยนต์หายไปเกือบครึ่ง ถ้าเครื่องยนต์เดิมๆ มีกำลัง 200 แรงม้า ถ้าใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง กำลังเครื่องยนต์จะหายไปเกือบครึ่ง

ด้วยเหตุผลนี้เครื่องยนต์ที่นำมาทำเครื่องปั่นไฟก๊าซชีวภาพ จึงต้องมีขนาดแรงม้ามาก เพื่อชดเชยกับค่าเชื้อเพลิงที่ทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดลง