วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

คลิปวีดีโอ เครื่องปั่นไฟฟ้าไบโอแก๊ส 40kW จ.นครสวรรค์

ฟาร์มสุกรขุน 2 โรงเรือน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ จ.นครสวรรค์ สำหรับให้นักศึกษาฝึกเลี้ยง

ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 6BB1 (6 สูบ 4,903cc) ดัดแปลงระบบไบโอแก๊สเป็นเครื่องยนต์ต้นกำลัง ขับไดนาโมขนาด 40 kW ใช้ไฟ 50 แอมป์(3เฟส) ได้สบายๆ

ติดตามผลงานของ TBG POWER ได้ที่นี้

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

งานติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าไบโอแก๊ส40kW ที่นครสวรรค์

ฟาร์มสุกรขุน 2 โรงเรือน ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับให้นักศึกษาฝึกเลี้ยง
ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 6BB1( 6cl. 4,903cc. ) มาดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์ต้นกำลัง ขับไดนาโมขนาด 40kW (50kVA) สามารถใช้ไฟ 50A (3เฟส)

1) นำเครื่องยนต์ ISUZU 6BB1 มาดัดแปลงเป็นระบบไบโอแก๊สก่อน มาประกอบกับไดนาโมขนาด 40kW และสร้างแท่นเครื่อง แท่นหม้อน้ำ

 
2) เมื่อทำสอบการทำงานของเครื่องปั่นไฟฟ้าแล้ว ได้ทำสีเครื่องปั่นไฟฟ้า เตรียมติดตั้งให้กับลูกค้าต่อไป

 
 
3) ขนส่งและติดตั้งที่โรงเก็บเครื่องปั่นไฟฟ้า ที่ทางวิทยาลัยเตรียมไว้ให้

 
 
 4) ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะทดสอบให้คณะอาจารย์ชม

 
 
 5) ต้องทดสอบโดยใช้ก๊าซหุ้งต้ม(LPG) เป็นเชื้อเพลิงก่อน เพราะทางวิทยาลัยเกษตร ยังไม่ได้เริ่มเลี้ยงหมู จึงยังไม่มีมูลหมูเพื่อผลิตแก๊ส


ติดตามผลงานของ TBG POWER ได้ที่นี้

ดูคลิปวีดีโอ

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

คลิปวีดีโอ เครื่องปั่นไฟฟ้าไบโอแก๊ส 22kW ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี

ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 2 โรงเรือน ผลิตลูกหมูสายพันธ์ดีส่งบริษัท อยู่ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี ไม่ไกลจากชายหาด มีลมพัดเย็นสบายทั้งวัน

ใช้เครื่องยนต์เบนซิน TOYOTA 1JZ (6 สูบ 2,500cc) เป็นเครื่องยนต์ต้นกำลัง ขับไดนาโมขนาด 22 kW ใช้ไฟ 30 แอมป์(3เฟส) ได้สบายๆติดตามผลงานของ TBG POWER ได้ที่นี้

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

งานติดตั้ง เครื่องปั่นไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 22kW ที่ชะอำ

ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 2 โรงเรือน ผลิตลูกหมูสายพันธ์ดีส่งบริษัท อยู่ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี ไม่ไกลจากชายหาด มีลมพัดเย็นสบายทั้งวัน

1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน TOYOTA 1JZ (6 สูบ 2,500cc) เป็นเครื่องยนต์ต้นกำลัง ขับไดนาโมขนาด 22 kW ใช้ไฟ 30 แอมป์(3เฟส) ได้สบายๆ

 
 
2) ทดสอบเสร็จ ได้ทำสีตามที่ลูกค้าต้อง 

 
 
3) ป้ายชื่อฟาร์ม และคำกลอน ชอบมากได้คติ และพลังสู้งานต่อ
 

4) ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าATS และชุดกรองแก๊ส เพื่อให้ได้ไบโอแก๊สที่สะอาด ไม่กัดกร่อนเครื่องยนต์


5) สเปคไดนาโม(ใหม่) ที่นำมาใช้


 6) คอกแม่พันธ์ กับลูกหมู ขนาดน่าจะนำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนได้แล้ว


 7) ชุดกรองแก๊สด้วยน้ำปุนขาว อยู่ข้างๆ บอลลูนแก๊ส


8) บอลลูนแก๊ส 2 ลูกใหญ่ๆ กับคอนโดริมชายหาดชะอำเป็นภาพพื้นหลัง

 

ติดตามผลงานของ TBG Power ได้ที่นี้ครับ

ดูคลิปวีดีโอ